Certifikované mazání dat

 

Popis: Blancco       

Software pro certifikované mazání dat.

 

Všechny společnosti, které využívají výpočetní techniku znají problém s mazáním dat na paměťových médiích / pevných discích, paměťových kartách, pamětech mobilních telefonů…/. Mazání firemních dat je třeba provést vždy s výměnou počítačů, notebooků, diskových polí, mobilních telefonů atd. Státní instituce a společnosti mají tuto povinnost „ze zákona“. 

Mazání nepotřebných dat je však důležité i průběžně. Výrazně se tím omezuje možnost zneužití nebo úniku citlivých informací.

Běžně známe příkazy operačního systému / delete/ však neprovádějí vymazání vlastních dat.  Při použití tohoto příkazu dojde pouze k vymazání cesty k datovému poli.  Vlastní data však zůstávají neporušena  dokud nejsou „přepsána“ dalšími informacemi.  Avšak ani toto jednoduché přepsání nezajišťuje zničení původních dat.   Proto někteří uživatelé / banky, vojenské organizace, školy…/ provádějí mechanické ničení paměťových médií. To je však technicky velmi náročné.  Někteří uživatelé skladují původní disky ve svých chráněných skladech. V obou případech však není možné původní počítače znovu použít na méně náročných aplikacích a tím prodloužit životnost počítačů, ušetřit značné množství finančních prostředků a odlehčit životnímu prostředí.

 

Společnost  Popis: Blancco  nabízí řešení.

 • Blancco je spolehlivým partnerem velkých mezinárodních společností, státních institucí- ministerstev obrany, vnitra, zdravotnictví- a více než 250 IT společnost
 • Software firmy Blancco spolehlivě vymaže data z počítačů a umožňuje tak jejich další prodej bez rizika pro původní uživatele.     
 • Organizace pracující s citlivými daty využívají Blancco jako účinný nástroj zabraňující zneužití těchto informací.
 • Smazání dat osvědčuje digitálně zabezpečené hlášení.
 • Blancco poskytuje i inventarizační funkce včetně ověření hardware konfigurací, výpisu sériových čísel a registračních čísel použitých programů, využitelné i pro evidenci majetku.

K základním výhodám řešení od Popis: Blancco patří:

 • S pomocí Blancca můžete odstranit všechna data z hard disku a zachovat jeho funkčnost
 • Blancco má více než 10 let zkušeností s bezpečným a rychlým mazáním dat
 • Informace vymazané pomocí Blancco nemůžou být už nikdy obnovitelné a nelze je přečíst žádnou existující technologií.
 • Na požádání může mazací program poskytnout detailní informace o tom, která data byla vymazána.
 • Je rychlejší a bezpečnější než jakákoli alternativní metoda
 • Poskytuje informace pro evidenci a inventarizaci majetku
 • Blancco je schopno vymazat data ze všech částí hard disku, včetně zakázaných a nepřístupných sektorů
 • Blancco je používáno vládními organizacemi, nemocnicemi, a mnoha dalšími společnostmi po celém světě
 • Blancco je dodavatelem s příslušnými certifikáty a oprávněními

 

Blancco. To je vaše bezpečnost a klid. Kontaktujte nás!

Výhodné nákupy u nás

Levné notebooky PC

 www.levne-notebooky-pc.cz

Mobile energy

 www.mobile-energy.cz 

Samsonite ICT

 www.samsonite-ict.cz 

VT DATA

 www.vtdata.cz ...